Påminnelseservice

Att se till att du får betalt är lika viktigt för oss som att du behåller dina goda kundrelationer. Vi på PS Inkasso är övertygade om att en konsekvent kravhantering lönar sig i längden. Genom att överlämna hela eller delar av företagets kravhantering till oss förbättrar du likviditeten, samt minskar risken för kundförluster. Vi skickar ut krav i vårt namn och frigör resurser i din organisation, genom minskad administration.

Fungerar rutinerna kring fakturering och reskontrahanteringen bra redan idag? Då behöver ditt företag kanske bara outsourca delar av dem, som till exempel påminnelsehantering. Du bestämmer själv antal påminnelser och på vilket sätt vi ska bemöta varje kund. Vårt mål är att göra det lättare för dina kunder att betala – och för dig att få betalt. Det skapar bättre kassaflöde och förbättrad likviditet.

Tjänsten påminnelseservice kostar ingenting extra.

Det här ingår i påminnelseservice:

green-check
Betalningspåminnelser
green-check
Inkassoåtgärder
green-check
Långtidsbevakning
green-check
Juridiska åtgärder
PS Inkasso & Juridik 2021