Vanliga frågor

Här finner du svar på de flesta vanliga frågor som rör betalningspåminnelser och inkassokrav

Finns det någon skillnad mellan en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

Om du har fått en betalningspåminnelse innebär det att du har missat att betala en skuld som förfallit till betalning och att skuldens förfallodatum har passerat. Betalningspåminnelsen kan innehålla varierande information beroende på borgenären, exempelvis: nytt förfallodatum, information om kommande åtgärd vid fortsatt utebliven betalning och liknande. Det är viktigt att veta att betalningspåminnelser inte omfattas av inkassolagen.

Inkassokrav innebär någon form av påtryckning för borgenärens sak. Vanligtvis är inkassokravet en varning om att ansökan om ett betalningsföreläggande kommer att inges till Kronofogdemyndigheten. Inkassokrav är reglerade av inkassolagen där bestämmelser kring inkassokravets utformning är bestämda.

Syns jag i något offentligt register när jag fått en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav?

Om du har erhållit en påminnelse eller ett inkassokrav är det inte någon offentlig information och finns därför inte i något offentligt register. Det är endast information som är synlig internt hos inkassobolaget. Vid fortsatt utebliven betalning kan ärendet hamna hos Kronofogdemyndigheten och det är först när det hamnar i deras register som det blir offentligt och därför synligt på kreditupplysning.

Jag har fått ett inkassokrav från er men har ingen möjlighet att betala in hela kapitalet, vad ska jag göra?

Om du inte har möjlighet att betala ett inkassokrav är det viktigt att du tar kontakt med oss för att försöka diskutera fram en lösning. Vi kan inte garantera något men väljer du att ignorera fordran finns det en risk att ärendet lämnas över till Kronofogdemyndigheten och du riskerar då att få en betalningsanmärkning.

Hur många dagar har jag på mig att betala eller bestrida ett inkassokrav?

Den tidsfrist du har för att betala står angiven i ditt inkassokrav. Enligt god inkassosed ska det vara minst 8 dagar. Om du har problem med att hitta betalningsdatumet, vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Jag har fått ett inkassokrav men ingen betalningspåminnelse, måste jag verkligen betala för inkassokravet då?

Det finns ingen lag som säger att en betalningspåminnelse måste ha gått ut innan ett inkassokrav skickas. Du måste därför betala inkassokostnaden ändå.

Jag har betalat min faktura men ändå fått ett inkassokrav, måste jag ändå betala inkassoavgiften?

Om vi erhåller en betalning från dig per samma dag som inkassokravet är utskickat eller senare har du en skyldighet att betala inkassokostnaden. Om du är osäker på vilken dag din betalning har inkommit till oss, ska du kontakta oss. Det är viktigt att du inte ignorerar inkassokravet.

Vad händer om jag varken betalar eller bestrider ett inkassokrav?

Om du missar eller väljer att varken betala eller bestrida ett inkassokrav inom angiven tid har borgenären rätt att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Jag anser att mitt inkassokrav är felaktigt och vill bestrida, hur går jag tillväga?

Det är viktigt att du tar kontakt med oss så fort du kan, inom angivet datum på kravet. Det finns annars risk för att vi har gått vidare rättsligt med ditt inkassokrav. Du ska skriftligen ta kontakt med oss där du ger en förklaring till vad du anser vara felaktigt med fordran. Du kan ta kontakt med oss via mail, brev eller fax.

Jag har fått ett inkassokrav men jag har redan betalat in skulden, vad gör jag?

Om du vet med dig att du har betalat en skuld under de senaste dagarna är det troligt att betalningen snart kommer att vara registrerad hos oss. Om skulden är betalad sedan länge uppmanar vi dig att ta kontakt med oss och skicka över betalningsunderlaget. Vi behöver veta vilket konto du har gjort betalningen till, datum för betalningen, inbetalat belopp samt vilken referens du angav. Det är viktigt att du inte ignorerar kravet utan tar kontakt med oss så att vi kan reda ut ärendet.

Hur och när uppstår en betalningsanmärkning?

Först när ett utslag på ett betalningsföreläggande som ingivits till Kronofogdemyndigheten uppstår får privatpersonen i fråga en betalningsanmärkning. Vid ett utslag fastställer Kronofogdemyndigheten kravet och borgenären kan då ta hjälp med att driva in skulden. Utslaget innebär att gäldenären får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen. När det gäller företag uppstår en betalningsanmärkning redan vid ansökan om betalningsföreläggande.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar och vad gör jag om en felaktig betalningsanmärkning registrerats?

Om du som privatperson får en betalningsanmärkning finns denna registrerad i tre år, för företag gäller fem år. Då anmärkningen kan medföra svårigheter vid arbetssökande, tecknande av abonnemang, ansökan om lån och liknande är det viktigt att du betalar dina skulder i tid.
Om du anser dig ha fått en felaktig betalningsanmärkning registrerad så måste du omgående ta kontakt med oss för en möjlig dementi. För att en dementi ska kunna genomföras måste det finnas en grund för att du anser betalningsanmärkningen som felaktig.

Kan man kräva in betalning på hur gamla fordringar som helst?

Preskriptionstiden är 3 år för krav från näringsidkare på konsument och 10 år när fordran är från en näringsidkare till en annan. Om preskriptionsavbrott i tid görs går det att hålla en fordran vid liv, i praktiken på obegränsad tid, eller tills den helt enkelt är betald.

Kan man kräva betalning på hur små belopp som helst?

Det finns ingen lag där begränsning för belopp anges, det är upp till borgenären att avgöra om den vill driva fordringen eller inte.

Jag har betalat, får jag en betalningsbekräftelse?

Du kommer inte att få någon automatisk bekräftelse från oss på mottagen betalning. Om du undrar ifall en betalning har gått fram kan du ta kontakt direkt med oss.

Vilka kostnader kan tillkomma i ett inkassoärende?

I samband med inkasso har vi rätt att debitera en del kostnader, dessa regleras i lag och får därför inte överskrida följande:
En betalningspåminnelse får vara på max 60 kr.
Ett inkassokrav får vara på max 180 kr.
En amorteringsplan på, som endast läggs upp i samråd med gäldenären, får vara på 170 kr plus 60 kr per avi.

Vilken dröjsmålsränta har man rätt att ta ut?

Om inget annat avtalats i förväg mellan en gäldenär och en borgenär gäller räntelagens reglering vid debitering av dröjsmålsränta. Man har rätt att ta ut dröjsmålsränta en månad efter det att fakturan har skickats. Enligt räntelagen har borgenären rätt att ta ut en årsränta vilken motsvarar Riksbankens gällande referensränta plus åtta procentenheter.

Hur får jag reda på min totala skuld?

Om du vill veta din totala skuld till oss kan du logga in på dina sidor: psinkasso.se/bli-skuldfri, maila eller ringa direkt till oss.

Jag vill betala min skuld, vilka inbetalningsuppgifter har ni?

För att din inbetalning ska hamna rätt, kan du antingen logga in på dina sidor: psinkasso.se/bli-skuldfri, eller kontakta oss via mail eller telefon.

Hur tar jag reda på om jag har några betalningsanmärkningar?

För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning tar du kontakt med ett kreditupplysningsföretag. Dessa företag hämtar uppgifter från olika myndigheters register och sammanställer dem.

Hur vet jag att min betalning har kommit in?


Det finns två sätt för dig att kontrollera att din betalning har bokförts:

– Logga in på dina sidor: psinkasso.com/se/bli-skudfri

– Ring till vår kundtjänst.

PS Inkasso & Juridik 2021