PS Juridik

 

pslaw

Genom ett nära samarbete med våra egna jurister hanterar vi tvistiga fordringar snabbt, smidigt och effektivt. Våra jurister har stor erfarenhet och kunskap inom ett antal specialistområden och finns till hands för att hjälpa dig på ett snabbt och korrekt sätt. Inom affärsområdet PS Juridik erbjuder vi även andra juridiska tjänster, från avtal till rättsprocesser.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

Entreprenad

– Vi hjälper er med entreprenadanknutna frågor, både som beställare och som utförare.

Börs- och bolagsjuridik

– Vi assisterar er med bolagsformalia och börsanknutna ärenden.

Hyresjuridik

– Vi bistår i allt från hyreskontraktsfrågor till nyttjanderätt, avhysning och bostadsrättsanknutna spörsmål.

Tvist och process

– Vi företräder i domstol och vid tvister, både vid tvist med kund och mot leverantör.

Insolvens

– Vi hanterar era intressen vid insolvens och om ni har en fordran kontrollerar vi personligt ansvar.

Avtal

– Vi skriver, reviderar och granskar affärsavtal.

PS Inkasso & Juridik 2021